Algemene Abonnementsvoorwaarden

Van toepassing sinds 3 oktober 2020.

Inleiding

Deze ‘Abonnementsvoorwaarden’ zijn van toepassing op de koffie abonnementen die zoals verder gespecificeerd onder de pagina: koffie abonnementen.

Cross Roast BV – maatschappelijke zetel Oude Beurs 28, 2000 Antwerpen (vestigingsadres), BTW/KBO BE0888735873; info@crossroast.be - (hierna genoemd Cross Roast). 

Voor specifieke abonnementen acties worden deze Abonnementsvoorwaarden aangevuld en/of kan worden afgeweken van deze Abonnementsvoorwaarden door de betreffende actievoorwaarden. 

Deze Abonnementsvoorwaarden doen geen afbreuk aan en moeten samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en overeenkomsten van toepassing binnen Cross Roast:

1. Cross Roast koffie abonnementen

Deze Abonnementsvoorwaarden zijn zowel van toepassing op de ‘explore the origins’ & de (doorlopende) koffie abonnementen tenzij anders vermeld.

Het aanbod van Cross Roast is enkel van toepassing bij tijdige bestelling via uw persoonlijke account van Cross Roast of via de door Cross Roast beschikbaar gestelde kanalen.

Het aanbod van Cross Roast is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is niet cumuleerbaar met abonnementen acties.

De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW (indien toepasselijk). Indien het BTW-stelsel en/of het BTW-tarief wijzigt, wordt de hogere BTW bijkomend door Cross Roast aangerekend.

Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode. Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaalt u het dan geldende reguliere tarief. De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, in de totaalprijs voor adressen in België voor het buitenland is er een toeslag naargelang het land. 

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal. 

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden. 

Cross Roast behoudt zich het recht voor om de prijzen, de branding en de verschijningsfrequentie van de koffiebonen op elk ogenblik te wijzigen. 

De korting op een abonnement is berekend op basis van de verkoopprijs in de webshop of de Cross Roast Experience Store, tenzij anders wordt vermeld.

2. Bestelling

U bestelt bij Cross Roast. 

Om te bestellen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, moet de bestelling gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger. 

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Abonnementsvoorwaarden aanvaardt. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en het abonnement kan niet worden overgedragen. 

Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie, met vermelding van een contactpersoon. 

In het geval van een cadeau-abonnement heeft de ontvanger drie maanden de tijd om de geschenkcode te gebruiken via de abonnementen pagina. De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement. 

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de voorwaarden en van deze Abonnementsvoorwaarden. 

Na bevestiging van uw bestelling wordt nagegaan of u voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden van het aanbod. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden van het aanbod, dan wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen. Indien reeds werd betaald, worden de leveringen aan de dan geldende reguliere prijzen aangerekend. Indien u voldoet aan de voorwaarden, wordt de betaling gecontroleerd. Indien Cross Roast de betaling niet ontvangen heeft, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

3. Betaling

Onze abonnementen worden verwerkt door onze betaalpartner Mollie via eCurring. Hierdoor is het mogelijk om terugkerende betalingen snel en makkelijk te automatiseren. Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, overschrijving of online betaling. Bij betaling wordt naargelang de abonnementsperiode automatisch aangerekend. 

De vernieuwing van uw lopend abonnement wordt steeds aangeboden bij een tweewekelijks abonnement per 2 weken op woensdag of bij een maandelijks abonnement per 4 weken op woensdag. 

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Cross Roast dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Cross Roast is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling. 

Het incassant ID van Mollie is: NL08ZZZ502057730000

4. Levering

Voor wat betreft de zending van het Abonnement kiezen wij voor u, afhankelijk van de regio en de omstandigheden, steeds het meest geschikte distributiemiddel.

De levering gebeurt op het adres dat u bij de bestelling opgeeft als leveringsadres. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking kan steeds via https://www.crossroast.be/mijn-account/subscriptions/ 

Van zodra u uw bestelling plaatst komt u mee in het abonnementensysteem. Onze zendingen worden elke maandag verstuurd en dit tweewekelijks of vierwekelijks. bv. als u uw bestelling op dinsdag plaatst en betaald zal deze volgende maandag verzonden worden en dan afhankelijk van uw keuze van abonnement tweewekelijks of vierwekelijks geleverd worden.

5. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor een koffieabonnementen met gemalen koffie.

6. Informatie gegevensbescherming

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Cross Roast (verwerking verantwoordelijke) voor klantenbeheer op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In ons Privacybeleid vind je meer informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. 

Als abonnee heb je zonder bijbetaling ook toegang tot promoties en kortingen op voorwaarde dat je voorafgaandelijk registratie voorwaarden aanvaard hebt én aangemeld surft zodat we je als abonnee kunnen herkennen.

7. Duurtijd

Naargelang de aanbieding wordt het abonnement aangegaan. 

ofwel (1) voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is. Zonder opzegging voor het einde van de vaste duurtijd wordt uw abonnement verlengd voor een onbepaalde duurtijd.

ofwel (2) voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnement periodes van telkens twee wekelijks tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden.

ofwel (3) voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnement periodes van telkens een maand tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden.

Opzeggingen kan u doen via uw account of door contact op te nemen met de klantendienst zoals aangegeven op de abonnementspagina. 

8. Kleine lettertjes

Door de bestelling verklaart u deze Abonnementsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. Deze Abonnementsvoorwaarden kunnen worden aangepast door Cross Roast. De actueel geldende Abonnementsvoorwaarden worden gepubliceerd op Abonnementsvoorwaarden.

GESCHILLEN: Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtsstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Informatie over ODR (onlinebeslechtiging consumentengeschillen): https://ec.europa.eu/odr

Wijzigingen aan deze abonnementsvoorwaarden

We kunnen deze abonnementsvoorwaarden op ieder moment aanpassen. Van deze aanpassingen zullen we een aankondiging doen op onze website. We raden je aan deze abonnementsvoorwaarden regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

Deze abonnementsvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2022